Water

een negatief redoxpotentiaal betekent een overschot aan elektronen

natuurlijk water is basisch met een elektronenoverschot

De belangrijkste voorwaarde voor leven is water

Om te bepalen of er leven zoals wij ons dat voorstellen mogelijk is op Mars en andere planeten, zoeken wetenschappers eerst naar sporen van water. Dat doen zij omdat alle leven op aarde afhankelijk is van water. In en rondom het water leven planten en dieren. Ook het leven zelf is daar ontstaan. Het lichaam van levende wezens bestaat, afhankelijk van hun habitat, voor 70-95% uit water. Alle chemische reacties in planten en dieren die het leven mogelijk maken, vinden plaats met behulp van water. In dit artikel leest u meer.

De structuur van het watermolecuul

Polariteit van watermoleculen

Water is een sterk oplosmiddel

Clustergrootte en informatie opslag van water

Het water in de mens