Water is levensbelangrijk voor de mens

Water in de mensen ... en hoe de wetenschap het ziet

We bestaan voor meer dan twee derde uit water als we gezond zijn

Water in ons lichaam

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60-70% uit water, bij jongeren iets meer, bij ouderen iets minder. Bij een lichaamsgewicht van 80 kg gaat het om ongeveer 50 liter. Wie de mens als geheel wil zien en behandelen, dient veel aandacht aan de waterhuishouding te besteden, want:

Zonder water kunnen geen levensprocessen plaatsvinden

Een vijfde deel van al het water in het menselijk lichaam (dus ongeveer 10 liter) is intercellulaire (dit is tussen de cellen) vloeistof, zogenaamde lymfe. Meer dan de helft is intracellulair vocht (dit is in de cellen). De rest is verdeeld in het bloed en de organen. De lymfe is als het ware een afspiegeling van de oerzee, waarin vele miljoenen jaren geleden het leven ontstond. Deze oerzee was een oceaan met een zoutgehalte van 0,9%, iets lager dan tegenwoordig. Uit geïsoleerde cellen vormden zich celverbanden, die zich organiseerden, intelligentie ontwikkelden en waaruit zich uiteindelijk zoogdieren ontwikkelden.

Het oerzeemilieu in onze lymfe

Dit oerzeemilieu vinden we terug in onze lymfe. Een 0,9% zoutoplossing is een fysiologische zoutoplossing. De lymfe omgeeft alle cellen en bevat behalve water en zout nog andere minerale sporenelementen, zouten en eiwitten. De lymfe is het “milieu” waarin de cellen “wonen”, en maakt deel uit van het bindweefsel. Een optimaal celmilieu is voorwaarde voor een gezonde cel. Bij wijze van experiment is bijvoorbeeld een hartcel van een kip meer dan 14 jaar in leven gehouden door de omgevingsvloeistof dagelijks te verversen.

De vloeistof in de cel heeft andere mineralen dan de lymfe. De cel moet zijn afvalstoffen, die ontstaan bij de energieproductie in de cel, door de celwand afgeven aan de lymfe. Watermoleculen omhullen alle moleculen en cellen in het lichaam. Koreaans onderzoek laat zien dat water, dat levende proteïnen in het lichaam omgeeft, bijzondere kristallijnen structuren met bijzondere fysische eigenschappen heeft. In het levende lichaam toont het water zijn veranderlijke structuur. Het past zich wat betreft samenstelling en fysische structuur aan de omgeving aan, om zo de transport-, beschermings- en doorgeeffuncties optimaal te kunnen vervullen.

meer dan 90% van ons bloed bestaat uit water

meer dan 90% van ons bloed bestaat uit water

Het lymfesysteem is essentieel voor onze gezondheid

Terwijl het bloed en de bloedsomloop onderwerp van uitgebreid onderzoek zijn, is zelfs voor veel artsen het lymfesysteem nog een gesloten boek. Ook al is dit systeem voor de immuunfuncties van het lichaam en voor het transport van voedings- en afvalstoffen van wezenlijk belang. Van de lymfe bevindt 80% zich in de buikholte, omdat daar met de voeding de meeste verontreiniging terechtkomt die een bedreiging voor de gezondheid vormt. In de buik zit het centrum van de afweer en gezondheid. Een gezonde darm, die voedsel zonder gistings- en rottingsprocessen kan verteren, is daarom niet alleen voor de gezondheid van het grootste belang, maar ook voor het functioneren van het immuunsysteem en voor het voorkómen van allergieën.

Gistingsprocessen in maag en darm zijn de oorzaak van veel klachten. Met name voedsel dat in verkeerde combinaties of in onjuiste volgorde gegeten wordt, kan klachten veroorzaken. Bij problemen van de spijsvertering kan het zinvol zijn “snelle” voedingsmiddelen, die kort in maag en darm blijven, eerder te eten dan voedingsmiddelen die voor de vertering een langer verblijf nodig hebben.