Verzuring

 

zure citroenen helpen ontzuren
zuur fruit is basisch in je lichaam

Aanwijzingen voor verzuring

Natuurgeneeskundige artsen wijzen in talrijke publicaties op het belang van het zuur-base evenwicht. Ze geven aan dat de verzuring van de lymfe, de cellen, organen en het bindweefsel een volksziekte is geworden omdat de gewone uitscheiding van afvalstoffen (via de longen, de nieren, de lever en de huid) bij veel mensen overbelast is. In dit artikel leest u hierover meer.Niet voor niets zijn er spreekwoorden zoals “wat een zuurpruim” als we het hebben over een chagrijnig persoon. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar over en weer. Een “zuur” persoon is snel geïrriteerd, ongeduldig, agressief en onvriendelijk.

In de natuurgeneeskundige literatuur wordt verzuring als oorzaak gezien van veel dagelijkse klachten die door velen als “normaal” beoordeeld worden.

 • Chronische hoofdpijn en migraine
 • Voortdurende vermoeidheid
 • Brandend maagzuur en darmklachten
 • Rugpijn en gespannen nekspieren
 • Eczeem en auto-immuunaandoeningen zoals neurodermitis
 • Astma en allergieën
 • Reuma en jicht
 • Arteriosclerose (aderverkalking)
 • Overgewicht
 • Cellulitis, dikke benen
 • Depressieve klachten

Weinig vrije elektronen bij verzuring

Deze klachten zijn vanuit natuurgeneeskundig oogpunt bekeken ontstaan in cellen en organen die niet meer goed verzorgt worden met voedingsstoffen en zuurstof, waarvan de afvalstoffen niet meer goed afgevoerd kunnen worden en door opslag van zouten die door het neutraliseren van een overschot aan zuur afval zijn ontstaan. Homeopathisch werkende artsen verklaren de terugwerkende effectiviteit van homeopathisch werkende middelen bij volwassenen door verzuring en de daardoor verslechterde prikkel- en informatiegeleiding van het lichaam. Bij een lage pH (dus als er teveel zuren zijn) is er een tekort aan elektronen die nodig zijn om informatie te kunnen geleiden. Homeopathisch werkende middelen blijven in het “moeras”van elektronenslurpende zuren steken waardoor de werkzaamheid terugloopt.

Belangrijk voor ouders en opvoeders: Kinderen reageren zeer snel op effecten van de voeding. Een kind dat voor schooltijd bijvoorbeeld veel chocolade of suikerbrood heeft gegeten krijgt eerst een suikerpiek in het bloed en daarna een suikertekort en is de hele ochtend verzuurd. Van dergelijke kinderen concentratie, rust en opnamevermogen te vragen is oneerlijk en tegen de natuur.

Een indruk over uw zuur-base balans kunt u verkrijgen door het meten van de zuurgraad van de  urine door pH strips.

Oorzaken van verzuring

Het menselijke vermogen afvalstoffen te verwerken en uit te scheiden is bedoeld voor een situatie zonder allerlei belastingen die de beschaving heeft voortgebracht zoals elektrosmog, uitlaatgassen, relatief weinig aanbod van voeding en een situatie waar veel beweging normaal is. Belastingen die zorgen voor meer zuur afval vragen van de uitscheidingsorganen een grotere verwerkingscapaciteit. De enorme toevoer aan zuur afval in het lichaam die ontstaan is door de beschaafde wijze van leven overstijgt helaas in veel gevallen deze capaciteit. De belangrijkste oorzaken zijn:

Het eetgedrag voldoet niet meer aan wat het lichaam nodig heeft. In het algemeen eten we teveel, te snel, in de verkeerde volgorde en op de verkeerde tijden

Het voedingspatroon is veranderd. Vlees en melkproducten vormen vaak een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding. Bij de vertering van vlees ontstaan zwavelzuren. Melkeiwit uit andere bronnen dan moedermelk is vaak moeilijk door het lichaam te verteren.

De kwaliteit van het eten is slechter geworden. Conserveringsmiddelen en chemische toevoegingen, mest- en bestrijdingsmiddelen zijn sterk zuurvormend

Genotmiddelen zoals tabak, alcohol,zoete producten, koffie en dergelijke zijn ook sterk zuurvormend

Ioniserende straling door elektrosmog door mobiele telefoon-, radio- en televisiezenders, radio activiteit en magnetron worden de celfuncties belast. Het kan leiden tot een slechtere en onvolledige oxidatie van suiker en daardoor een hogere zuurbelasting.

Het zuurstofaanbod daalt met name door het verblijf in gesloten ruimtes en de slechte lucht in steden. Ingeademde schadelijke stoffen veroorzaken in het lichaam moeilijk te verwijderen zuren. Verminderde longfunctie door schadelijke stoffen in de lucht en roken hindert de afgifte van CO2 in de longen.

Stress, negatieve levensinstelling en psychische belastingen zijn belangrijke en vaak onderschatte factoren die verzuring kunnen veroorzaken. Positief ingestelde mensen met een hoge tolerantiegrens, veel vrienden en een vervuld en gelukkig leven kunnen ondanks objectieve fouten in hun voedingspatroon en een gezondheidstechnisch niet optimaal leefpatroon langer gevrijwaard blijven van beschavingsziektes en de gevolgen van verzuring dan gezondheidsfreaks die objectief correct maar angstig en wantrouwend veel voor hun gezondheid doen maar door hun angstige spanning zo veel zuren maken dat alle positieve inspanningen teniet gedaan kunnen worden.

Gebrek aan beweging en gebrek aan slaap veroorzaken ook verzuring. Een optimaal zuur base evenwicht is tegenwoordig bijna alleen nog maar te vinden bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van niet rokende en gezond levende moeders.