Basisch water puntsgewijs

.

Basisch Water is een antioxidant

Door de grote hoeveelheid vrije elektronen heeft basisch water een sterk negatieve redoxpotentiaal en is een sterke antioxidant. Het basisch ActiefWater, met zijn redoxpotentiaal van -100 tot -700 mV, kan met zijn overtollige elektronen de vrije radicalen in het lichaam neutraliseren en zo de schadelijke inwerking hiervan op gezonde lichaamscellen verhinderen.

basich water heeft een hoog redoxpotentiaal en dus veel goede elektronen

Dankzij het negatieve redoxpotentiaal van basisch water helpt het ontzuren.

Basisch water , de natuurlijke oplossing

Er is geen alternatief voor een gezonde, uitgebalanceerde voeding die rijk is aan basische mineralen en natuurlijke antioxidatieve stoffen zoals vitamine C, vitamine E, bèta caroteen enzovoort. Maar zoals veel vergelijkende onderzoeken hebben aangetoond is de hoeveelheid natuurlijke antioxidanten en vitamines in groente en fruit enorm gedaald. De beschaving en de hierdoor ontstane verzuring en oxidatie is niet alleen belastend voor mensen maar ook voor planten. De behoefte aan basische stoffen en vrije elektronen om de oxidatieve belasting en de verzuring die is ontstaan door de “beschaving’ tegen te gaan neemt snel toe. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat basisch ActiefWater, dus water met een overschot aan vrije elektronen en met een hoge pH waarde, een moderne, effectieve en voordelige oplossing is om belastingen en schade die is ontstaan door veranderingen in leef- eetpatroon door “beschaving”, te neutraliseren.

  • Basisch water heeft kleine clusters
    Het water smaakt daarom zacht, is makkelijk om te drinken en je kunt er van uitgaan dat het door zijn hoge energiewaarde beter door het lichaam opgenomen kan worden.
  • Basisch water heeft een basische pH
    Je kunt er daarom vanuit gaan dat het een positieve invloed heeft op de pH van de lymfe. Speekseltesten bij mensen die veel basisch water drinken bevestigen dit.
  • Het redoxpotentiaal van basisch ActiefWater is beduidend hoger dan het redoxpotentiaal van andere antioxidanten in voeding of vitamines.
  • Last but not least,
    met een basisch water ionisator is basisch ActiefWater voordelig en eenvoudig in bijna onbegrensde hoeveelheden zelf te maken. U kunt basisch water dus gemakkelijk in uw dagelijks leven integreren.
voel je fit door basisch water

drinken van basisch water verfrist en geeft meer energie

Basisch Water is effectiever dan een antioxidanten dieet

De positieve werking van antioxidanten is onomstreden. Het blijkt echter dat vooral natuurlijke antioxidanten effectief zijn integenstelling tot kunstmatige (bv. ascorbinezuur). Vitaminerijke voeding is daarom een onmisbare bron voor uw gezondheid. Helaas wordt het vitaminegehalte in groente en fruit door de negatieve (zure) milieufactoren steeds lager. Basisch water is daarom een optimale aanvulling voor alle voeding. De antioxidatieve werking van het basisch ActiefWater is bijzonder effectief vanwege haar geringe moleculaire gewicht. Hierdoor is basisch Water beduidend effectiever bij de overdracht en het transport van elektronen, omdat het bij gelijkblijvende massa meer elektronen kan transporteren dan grotere moleculen.

Vergelijking van het moleculaire gewicht

stof
moleculair gewicht
basisch ActiefWater 18
beta-caroteen 150
vitamine E 153
vitamine C 176

Het redoxpotentiaal

Basisch ActiefWater heeft een sterk negatief redoxpotentiaal (zie afbeelding) en dus een groot overschot aan elektronen. Elektronen hebben een antioxidatieve werking en neutraliseren vrije radicalen. Zuur OxidWater heeft juist een sterk positief redoxpotentiaal en dus een groot gebrek aan elektronen. Een elektronentekort veroorzaakt oxidatie en heeft ook een ontsmettende en antiseptische werking. Metingen van diverse soorten water geven het onderstaande beeld.

anti-oxidatief werkende vrije elektronen worden uitgedrukt in het redoxpotentiaal

veel beschikbare elektronen bij negatief redoxpotentiaal

Uw urine pH waarde is belangrijk voor uw gezondheid. Meer informatie over het meten hiervan.

Basisch Water reduceert vrije radicalen

Basisch ActiefWater kan vrije radicalen van elektronen voorzien. Hierdoor wordt de reactieketen onderbroken, celbeschadigingen worden verhindert.

basisch water heeft dankzij de vrije elektronen een anti-oxidatieve werking tegen vrije radicalen

vrije radicalen worden op deze wijze door elektronen uit het basische geneutraliseerd

vrije radicalen worden op deze wijze door elektronen uit het basische geneutraliseerd

de anti-oxidatieve werking is effectief tegen vrije radicalen

Onderzoeken en berichten uit Japan en KoreaIn natuurgeneeskundige klinieken en praktijken in Japan is basisch ActiefWater al lange tijd in gebruik. In Duitsland was Dr. Irlacher in 2003 een van de eerste artsen die er mee ging werken. Terwijl de eerste ervaringsberichten uit Japan al uit 1985 stammen. Waterionisatoren waren destijds erg dure apparaten en uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Tussen 1985 en 1990 heeft een natuurgeneeskundig werkende Japanse kliniek  resultaten van behandeling met basisch Actiefwater gedocumenteerd.Helaas mogen we deze hier niet meer weergeven door de CODEX Alimentarius, de wetgeving die de regels over het informeren over producten streng aan banden heeft gelegd.

U kunt de informatie opvragen door een mail te richten aan info@basischwater.nl of natuurlijk zelf zoeken op internet.