Eigenschappen van zuur water

Wat is zuur Water?

 

Naast basisch ActiefWater kan er zuur Water geproduceerd worden. Zuur Water heeft tegenovergestelde kenmerken:

 

  1. Het heeft een lage pH – waarde, het is dus een licht zuur – en heeft daarom een reinigende werking.
  2. Het heeft een zeer hoge redoxpotentiaal en dus een enorm gebrek aan elektronen. Een elektronentekort veroorzaakt oxidatie en heeft ook een werking tegen bacteriën.
  3. Het heeft evenals ActiefWater zeer kleine waterclusters
  4. Het is gefilterd.