Basisch water is een sterkere antioxidant dan vitamine C

De positieve werking van antioxidanten is onomstreden. Het blijkt echter dat vooral natuurlijke antioxidanten effectief zijn integenstelling tot kunstmatige (bv. ascorbinezuur). Vitaminerijke voeding is daarom een onmisbare bron voor uw gezondheid. Helaas wordt het vitaminegehalte in groente en fruit door de negatieve (zure) milieufactoren steeds lager. Basisch water is daarom een optimale aanvulling voor alle voeding. De antioxidatieve werking van het basisch ActiefWater is bijzonder effectief vanwege haar geringe moleculaire gewicht. Hierdoor is basisch Water beduidend effectiever bij de overdracht en het transport van elektronen, omdat het bij gelijkblijvende massa meer elektronen kan transporteren dan grotere moleculen.

Vergelijking van het moleculaire gewicht

stof
moleculair gewicht
basisch ActiefWater 18
beta-caroteen 150
vitamine E 153
vitamine C 176

Het redoxpotentiaal

Basisch ActiefWater heeft een sterk negatief redoxpotentiaal (zie afbeelding) en dus een groot overschot aan elektronen. Elektronen hebben een antioxidatieve werking en neutraliseren vrije radicalen. Zuur OxidWater heeft juist een sterk positief redoxpotentiaal en dus een groot gebrek aan elektronen. Een elektronentekort veroorzaakt oxidatie en heeft ook een ontsmettende en antiseptische werking. Metingen van diverse soorten water geven het onderstaande beeld.

anti-oxidatief werkende vrije elektronen worden uitgedrukt in het redoxpotentiaalveel beschikbare elektronen bij negatief redoxpotentiaal